Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλετε στο "www.makeuphub.gr" κατά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου επεξεργάζονται σύμφωνα με την Πολιτική της Επιχείρησής μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ενότητας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ενότητας. Σε κάθε περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους για ενδεχόμενες αλλαγές, καθώς η συνέχιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Τα Δεδομένα που Επεξεργαζόμαστε

Κατά την περιήγηση και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω αυτού είναι πιθανό να ζητηθεί από τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου να παράσχουν κάποια προσωπικά τους στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την αποστολή αυτής και την έκδοση φορολογικού παραστατικού, όπως ενδεικτικώς το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου κλπ.

Ο διαδικτυακός τόπος συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας του διαδικτυακού μας τόπου. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο άτομο.

Τα συνήθη προσωπικά δεδομένα που μπορεί να παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης ή των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο, καθώς και δεδομένα που συλλέγονται από cookies όπως καθορίζονται στην Πολιτική για τα Cookies, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Κάθε επισκέπτης/χρήστης εγγυάται ο ίδιος για την ακρίβεια και την γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο ίδιος εκουσίως δηλώνει στο διαδικτυακό μας τόπο.

Σε τι Είδους Επεξεργασία των Δεδομένων μου θα Προβεί η Επιχείρηση

Με τη συγκατάθεσή σας, η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή τους, να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της, να διαχειρίζεται τα αιτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω του Ιστότοπου και να διαχειρίζεται την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές και πρωτοβουλίες περιορισμένης πρόσβασης που ενδέχεται να υπάρχουν στον Ιστότοπο σύμφωνα με το Άρθρο 6.1.α του κανονισμού GDPR. Η Εταιρία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η νομική βάση για την επεξεργασία για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού GDPR.

Επιπλέον, με την προαιρετική συγκατάθεσή σας, τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν στις επίσημες δημοσιεύσεις της εταιρίας ή σε διαφημιστικές δραστηριότητες (μάρκετινγκ), δηλαδή στο πλαίσιο αποστολής διαφημιστικού υλικού ή/και εμπορικών επικοινωνιών που αφορούν στις υπηρεσίες της Εταιρίας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ή/και μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο, κ.λπ.) ή αυτόματα μέσα (π.χ. επικοινωνίες μέσω Internet, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα κειμένου, εφαρμογές για κινητές συσκευές, όπως smartphones και tablet, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook ή Twitter, κ.λπ.). Η νομική βάση της επεξεργασίας για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού GDPR.

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της εταιρίας με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών, καθώς και την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρίας και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας. Τέλος, η Επιχείρηση μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει τα δικαιώματά της σε δικαστικές διαδικασίες.

Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας αυτόματα και ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητα.

Δεδομένα Περιήγησης

Εάν επισκεφτείτε απλώς τον Ιστότοπο (δηλαδή, χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες/λειτουργίες), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο Ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διευθύνσεις IP ή τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επίσκεψη στον Ιστότοπο και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον Ιστότοπο. Η εταιρία συλλέγει αυτά και άλλα δεδομένα (όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκέψεων και τον χρόνο που αφιερώνεται στον Ιστότοπο) μόνο για στατιστικούς σκοπούς και σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να παρακολουθεί τη λειτουργία του Ιστότοπου και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες ή για την ταυτοποίηση των χρηστών. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες, από τη φύση τους, μπορούν να επιτρέψουν στην εταιρία να εντοπίσει τους χρήστες μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους. Τα δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την εταιρία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιονδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω του Ιστότοπου. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα Cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

Πώς Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα και για Πόσο Καιρό

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. Το εν λόγω χρονικό πλαίσιο έχει κατώτατο όριο αυτό των πέντε (5) ετών.

Πώς διασφαλίζεται η Ασφάλεια των Δεδομένων του Πελάτη

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Επιχείρηση απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Επιχείρηση ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Άτομα που Έχουν Πρόσβαση στα Δεδομένα

Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Επιχείρησης που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Επιχείρηση διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Επιχείρηση και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση η Επιχείρηση λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η www.makeuphub.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφορίων και για την διεκπεραίωση των παραγγελιών ενώ σε κάθε έξοδό του χρήστη από την ιστοσελίδα, διαγράφονται αυτόματα. Τα cookies είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.makeuphub.gr. Τα μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies που ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση των Cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των Cookies σε καμία περίπτωση. Παρακαλούμε να λάβετε όμως υπόψη σας ότι σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου ενδέχεται η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας να χαθεί εν μέρει. Επίσης, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μία κατηγορία Cookies δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μία τέτοια ενέργεια θα πρέπει να γίνει από εσάς αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται.

Τα Δικαιώματά Σας

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την δυνατότητα όποτε ο ίδιος το επιθυμεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου προκειμένου να επιβεβαιώσει την ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιου προσωπικού του στοιχείου, την διόρθωση αυτού ή ακόμη την διαγραφή του ή να ασκήσει το δικαίωμα της αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στην φορητότητα των πληροφοριών που τον αφορούν. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησης. Περαιτέρω έχει το δικαίωμα να απευθύνεται για οτιδήποτε σχετικό στην αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Ο διαδικτυακός μας τόπος αναγνωρίζει την σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει με δική του βούληση σε γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν σε τρίτους μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης που προβαίνει σε μία τέτοια ενέργεια αποδέχεται την μη ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης του παρόντος διαδικτυακού τόπου για την εν λόγω γνωστοποίηση στους τρίτους όπως και για την ενδεχόμενη περαιτέρω χρήση των δεδομένων του από αυτούς. Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την τυχόν γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς την συγκατάθεση τους, που γίνονται από επισκέπτες/χρήστες αυτού μέσω της ιστοσελίδας μας.

Επικοινωνία για Ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο αντίστοιχο τμήμα της Επιχείρησης – τηλ: 6945653533, email: infomakeuphub@gmail.com


Μενού

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος